Hvad er Laserterapi?

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat som sollyset giver energi til planter via fotosyntesen.

 

Er laser ikke farligt?

Det kommer an på styrken. Laser anvendes i mange forskellige styrker og anvendes lige far at skære i stålplader til at læse CD’en i en CD-afspiller. Laser anvendes også i kirurgi og til laser-pointers.

Terapeutiske Lasere ligger i styrke lige under de kirurgiske lasere. På grund af strålens spredning er der ingen risiko for skader – hverken på øjne eller på væv. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparationsmekanismer.

 

Hvor tit skal man behandles

Det er helt individuelt og afhænger af problemets karakter, om det er en akut opstået skade eller en langvarig overbelastningsskade. Typisk 1-5 behandlinger over 2-3 uger.

 

Gør det ondt?

Selve laserterapien er smertefri og kan i nogen tilfælde opleves som en svag prikken eller snurren. En laserbehandling tager typisk 10-20 minutter og kombineres ofte med anden behandling.

 

Er der ingen bivirkninger?

Der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i form af en forøget irritation, uro og murren i det behandlede område. Dette er ganske normalt og aftager i løbet af 12-24 timer.

 

Hvem skal ikke bruge Laserterapi?

For gravide, epileptikere samt hjerte- og cancerpatienter er der visse områder, der ikke bør behandles. Hvis du hører til en af disse grupper, så gør opmærksom på det inden behandlingen påbegyndes. Spørg din læge hvis du er i tvivl.

 

Resultater af Laserterapi.

Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75%. Virus angreb og bakterieinfektioner bekæmpes hurtigt og effektivt.

 

Følgende er typiske eksempler:

  • Forstuvning heler fuldstændigt op på 6-8 dage
  • Forkølelsessår forsvinder på 2-3 dage
  • Tennisalbue kureres på 4-5 behandlinger
  • Skinnebenssår heler op på 2-3 uger
  • Musearm kureres på 4-5 behandlinger
  • Gigtsmerter lindres betydeligt